Zámecký park v Bludově

Kompletní rekostruce zachovalého přírodně-krajinářského parku přiléhajícího k Bludovskému zámku. Památkově chráněný historický park.

Zámecký park v Bludově

investor :  Ing. Karel Mornstein – Zierotin

plocha parku: 4 ha

Kompozice parku je jednoduchá, inspirovaná přírodně-krajinářskou anglickou školou s použitím autochtonních hlavních kosterních dřevin. Kostra parku se v současnosti rozpadá, místy je nahrazena nedávnými výsadbami, poměrně vhodně volených domácích dřevin.

Hlavní prostor před zámkem je lemován zbytky původní krajinářské kompozice s důrazem na centrálně umístěné soliterní dřeviny.

Hlavní nosnou kostrou kompozice a samé podstaty parku jsou velké dlouhověké stromy. Jejich hodnota se ani nedá vyčíslit penězi, na efekt důstojných rozložitých korun se čeká celá desetiletí. Je potřeba značné představivosti a předvídatelnosti v čase při plánování jejich existence.

Výběru vhodných taxonů stromů a jejich umístění v kompozici byla vynaložena maximální možná péče. Byly vybrány zejména domácí druhy dřevin, které budou v dlouhém časovém horizontu nejlépe prospívat v daných ekologických podmínkách stanoviště. Jsou to zejména domácí duby, buky, lípy a javory, které dokáží vytvořit požadovanou prostorovou kulisu a důstojnou
a vznešenou atmosféru. Introdukované dřeviny a okrasné kultivary pouze doplňují hlavní kompoziční kostru.

Výsadby keřových skupin jsou řešené jak z prostorově kompozičního aspektu, tak z hlediska dynamické proměnlivosti barev květů a listů během ročních období.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím